Esnaflar İçin Ücretsiz Program Önerisi
03 Haziran 2014 – 06:39 | Yorum yok

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanabileceği ücretsiz perakende satış programı “MahalleEsnafı” tarafından duyuruldu.
Programı kullanabilmek için İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar sahibi olmanız yeterli.
Versiyon değişiklikleri otomatik olarak güncellenen program sayesinde stok bilgi girişlerinizi yaparak işletmenizi teknoloji ile …

»
Outdoor kamp malzemeleri

Outdoor kamp malzemeleri

Pet Shop

Pet Shop Kedi köpek ve birçok sevimli dostumuza a ait ürünler

Bahçe Ürünleri

Bahçe

Bahçe bakımı ve bitkiler hakkında bilgilerin yayınlandığı paylaşım alanıdır.

Olta Balıkçılığı

Olta balıkçılığı hakkında bilmek istedikleriniz

Ana Sayfa » Bahçe

Meyve fidanı nasıl dikilir

Submitted by on 20 Eylül 2008 – 14:073 Comments
Meyve fidanı nasıl dikilir Erzurum otelleri

Bahçeme meyve fidanı dikmek istiyorum . Nerelerden temin edebilirim ve nasıl dikim yapabilirim nelere dikkat etmeliyim.

FİDAN NASIL DİKİLİR?

Fidan, yeni bir yaşamın başlangıcında genç bir bitkisel canlıdır. Uygun bir teknikle dikilerek, yaşamını      sağlıklı bir şekilde uzun yıllar sürdürmesi sağlanmalıdır. Bunun için öncelikle dikilecek bahçe yerine uygun tür   ve çeşit seçilmeli, bu tür ve çeşidin adını taşıdığına emin olunan fidan alınmalı, bu fidan ayrıca sağlıklı, kaliteli,   özellikle bol saçak köklü olmalıdır. Bütün bunlar için fidanın güvenilir yerden alınması zorunludur. Ayrıca fidan dikilecek bahçeden toprak örneği alınarak analiz ettirilmeli, dikim sırasında kullanılacak gübrenin cins ve miktarı belirlenmelidir.

Bir meyve fidanının dikiminden önce uygun dikim aralıkları ile uygun çukur derinliği ve genişliğine karar verilir.  Bu ölçüler türlere göre (hatta yer, yöney, iklim, toprak yapısı, dikim amaçları gibi çok çeşitli faktörlere göre) değişmektedir ve fidan alınan yerden sorulmalıdır. Genel olarak dikim aralıkları 2-3 m ile 7-8 m dolayındadır. Dikim çukurları da 30-70 cm derinlik ve genişlikte olmalıdır.

Fidan dikim zamanı, kışın yaprağını döken meyve türlerinde, yaprak dökümünden itibaren başlar ve erken ilkbahara kadar sürer. Kış ayları çok sert geçmeyen yerlerde sonbahar dikimi daha yararlıdır. Kışın yaprağını dökmeyen (herdemyeşil) meyve türleri de kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda dikilmelidir. Bu meyvelerin fidanları torbada yetiştirilmişse dikim zamanı geç ilkbahara kadar sürebilir.

Bahçenin dikime hazırlanmasına, fidan dikiminden önce, sonbahar-kış ayları çok yağışlı geçen yerlerde yaz aylarında başlanır. Bahçe yeri, taş, eski ağaç kalıntıları ve çeşitli yabancı maddelerden temizlenir. Daha önce bir ürün ekiliyse, bunun artıkları traktörle sürüm yapılarak toprağa karıştırılır. Çeşitli ölçüm teknikleriyle, düzgün sıralar oluşturulacak şekilde ve belirlenen dikim aralıklarına göre fidan yerleri işaretlenir. Çukur açıldığında, belirlenen fidan yerinin kaybolmaması için “dikim tahtası” ile “üçleme” yapılır. Fidan çukurları, traktörün arkasına takılan burgu aletiyle veya bel küreğiyle, daha önce belirlenen derinlik ve genişlikte açılır. Çukurlar 40 cm den daha derin açılacaksa bu seviyeden sonraki alt toprak ayrı bir yere konulur ve dikimde kullanılmaz. Açılan çukurun tabanına toprak analiziyle önerilen fosforlu ve potasyumlu gübreler konularak hafifçe karıştırılır. Daha sonra gene önerilen miktarda çiftlik gübresiyle, çukurdan çıkan üst toprak karıştırılarak çukur bu karışımla doldurulur ve dikime kadar bu şekilde bekletilir. Fidan hemen dikilecekse bu doldurma işlemine gerek yoktur.

Fidanların sökümünden itibaren muhafaza, nakliye ve bahçede dikime kadar beklenen sürelerde, kökleri daima nemli kalmalı, kurumamaları sağlanmalıdır. Bunun için en iyi yöntem fidanların kök bölgelerinin toprağa gömülmesi ve bolca sulanmasıdır. Hendekleme denilen bu işlemde fidanlar 45 derecelik bir açıyla, toprağa eğimli olarak gömülmelidir. Dik olarak gömülen fidanlarda üstten kökler hava alarak kuruyabilir veya don zararına uğrayabilir. Torbada yetiştirilen fidanları sadece zaman zaman sulama yeterlidir.  

Dikim günü mümkün olduğu kadar rüzgarsız ve bulutlu olmalıdır. Bu durum, dikim sırasında fidan köklerindeki su kaybını en aza indirecektir.

Dikilecek fidan, topraktan çıkarılarak kökleri 5-10 cm uzunlukta kalacak şekilde kesilir, gövde kısmında kurumuş ve kırılmış yan dallar varsa bunlar da sağlam kısma kadar kesilir. Çok uzun yan dalların  uçları alınır.  Fidanların dikim derinliği, genel olarak fidanlıktaki dikim seviyesinde veya birkaç cm daha derinlikte olacak şekilde tayin edilir. Aşılı fidanlarda aşı yerinin toprak üzerinde kalması ayrıca genel bir kuraldır. Çelikle çoğaltılmış fidanlarda çelik gövdesinin tamamı toprak içinde kalmalıdır.
Dikimi genellikle 2 kişi yapar. Birisi fidanı dikim tahtasını kullanarak yerini ve derinliğini belirleyerek dik olarak tutar. Diğeri önce fidanın dikim derinliğine göre çukurdan toprak alarak veya ilave ederek çukuru dikime hazırlar ve tabana ayagı ile bastırarak toprağı sıkıştırır. Fidan çukura konulduktan sonra etrafını toprakla doldurur ve ayağı ile fidan çevresindeki toprağı sıkıştırır. Fidan çevresinin toprakla doldurulması sırasında, fidanı tutan kişi kökleri çukur tabanına bastırmamalı, köklerin uç kısımları yukarı doğru kıvrılmamalıdır. Dikimden sonra fidan çevresinde bir kova suyun etrafa taşmayacak şekilde verilebilmesi için küçük bir havuz yapılır ve mutlaka sulama yapılır. Can suyu denilen bu uygulama toprak ıslak olsa da mutlaka uygulanır ve fidan kökleri ile toprak parçacıkları arasında hava boşluklarının kalmamasını sağlar.

Torbada yetiştirilmiş fidanlar topraklı dikilir. Keskin bir aletle torba kenarından kesilir ve topraklı fidan çıkarılır. Yan kısımları parmaklarla aşağı doğru taranarak, içe doğru kıvrılmış kök uçları aşağı doğru yönlendirilir. Alt kısmından 5-10 cm’lik toprak dökülerek yana kıvrılmış ana kök ucu kesilir, fazla uzun saçak köklerin uçları kesilerek kısaltılır ve bu şekilde dikim çukuruna oturtulur. Bundan sonraki işlemler daha önce belirtildiği gibidir.

Fidanın dikimi ve can suyu verilmesinden sonra iki işlem daha yapılır: Destek sistemi (herekleme) ve dikim budaması. Yeni dikilen fidan, henüz kök sistemini tam olarak oluşturamadığından rüzgarla eğilebilir. Bunun için çeşitli malzemelerin herek olarak kullanıldığı destekleme işlemi yapılır. İki herek çapraz durumda toprağa sokularak fidana yaklaştırılır ve sekiz rakamına benzer bir şekilde fidan hereklere bağlanır. Bağlar, fidan büyüdüğünde, gövdeyi boğmamalıdır. Son olarak dikilen fidanın tepesi kesilir. Kesim yüksekliği meyve türüne ve iklim koşullarına göre 50-60 cm’den 70-80 cm’e kadar değişebilir. Soğuk yerlerde daha yüksek boy verilir. Kesim yerine en yakın olan alttaki gözlerden ana dallar çıkarak, fidanı taçlandıracaklardır.

Fidan dikimini tamamlayarak, bir canlıyı yeni bir yaşama başlattınız. Bu güzel eylemin başarılı olması, fidanın size ve çocuklarınıza uzun yıllar hizmet etmesi için bahçe yerinin, meyve tür ve çeşidinin doğru seçimi, fidanın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir yerden alınmış olması çok çok önemlidir.

Alıntı :   Dr.Caner Onur – Kasım-2004

Be Sociable, Share!

3 Yorum »

 • bahçevan diyor ki:

  Meyve Fidanı Dikimi
  Meyve fidanları dikildikleri yerde kalacağından dikim yerinin seçimine özen gösterilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerin yanlış seçimi daha sonra telafi edilemez ve üreticiyi önemli zararlara uğratır.
  Dikim yerinin seçiminde ;
  1-İklim
  2-Toprak
  3-Su faktörleri etkilidir.
  İklim özelliği olarak yetiştirilecek meyve çeşidi o yörede ekonomik olarak yetiştirilmeye uygun olmalıdır.
  Seçilen arazinin toprak özellikleri
  derin, geçirgen, organik maddece zengin, tınlı, kili-tınlı yapıda olmalıdır.Toprak derinliği elma,erik, ayva ve fındık gibi yüzlek köklüler için en az 1metre armut, vişne ve şeftali için 2 metre kayısı, badem, ceviz ve zeytin gibi derin köklü ağaçlar için 2-4 metre derinlikte olmalıdır. Taban suyu meyvelerin büyüme döneminde 1 metreden daha az olmamalıdır. Topraktaki taban suyu derinliğinin 2 m olması meyve ağaçları için uygundur.Toprak pH’sının 5-7 arası olması meyve ağaçları için uygundur.Toprak tuzluluğu ve sodyum miktarının normal değeri Ei mmho/cm 2’den az değişir sodyum %15 den az olmalıdır. Meyve dikilecek arazide 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm derinliklerden örnekler alınarak toprak analizleri yapılır. Meyve fidanı dikilecek arazi derin sürülerek pulluk tabakası kırılır, tesviye edilerek fidan dikimine hazırlanır, fidan çukurları işaretlenir. Fidan çukurları dikimden en az 2-3 gün önceden açılmalıdır. Fidan dikim zamanı dikim yapılacak yerin iklim şartlarına göre değişir. Kışı soğuk geçen az kar yağan ve toprağın donma tehlikesi olan yerlerde fidan dikimi erken ilkbaharda ağaçlara su yürüme dönemine kadar yapılabilir. Don tehlikesi olmayan yerlerde sonbahardan başlayarak ağaçlara su yürüme dönemine kadar dikim yapılabilir.Bu bölgelerde en uygun dikim zamanı sonbahar döneminde ağaçlar yapraklarını döktükten sonra, soğukların başlamasına kadar olan zamandır.Meyvecilik yapılacak yerde sulama suyunun bol ve kaliteli olması gerekir.Fidan çukurunun açılması sırasında toprak çok nemli ve kesekli olmamalı, toprak kolay parçalanabilir olmalıdır. Fidan çukurları açılırken üsten çıkan toprak ayrı, alttan çıkan toprak ayrı olarak yığılır. Çukurlar açıldıktan sonra drenajını kontrol etmek için çukura iki kez su doldurulur; bu su 12-24 saatte akıp gitmezse drenaj yetersizliğinden dolayı başka
  bir arazi denenmelidir. Dikilecek meyve fidanının dikim budaması dikimden önce yapılmalıdır. Kökleri kopuk, yaralı, kurumuş, fazla uzun, üst üste gelmiş kökler budanarak ayıklanır. Taç kısımları dallı ise dalların üzerinde 2-3 göz kalacak şekilde dallar budanır. Meyve fidanını çeşidine ve verilecek budama şekline göre cevizler 80-120 cm’den diğer meyve fidanları 60-80cm den aşı gözüne bakan bir göz üzerinden tepe vurma işlemine tabi tutmak gerekir. Fidanlar dikime hazırlandıktan sonra dikim tahtası yardımıyla dikimleri yapılır. Fidanların dikimi esnasında fidan çukurunun üstünden ayrılan toprağa 2-3 kürek yanmış
  ahır gübresi ve 200-300gr DAP (Diamonyum fosfat) veya süper fosfat gübresi ile iyice karıştırılarak fidanın yerleştirileceği kısım kümbet şeklinde oluşturulur. Fidan köklerinin altı boş kalmayacak şekilde; taş, kesek gibi köklere zarar verebilecek cisimler ayıklanarak aşı yeri toprağın 3-5 cm üstünde kalacak şekilde çukura yerleştirilir. Köklerin üstüne biraz toprak örtülür ve fidanın çukurunun her tarafındaki toprak iyice çiğnenerek köklerin toprakla teması sağlanır. Fidan çukuru tamamen doldurulur ve aşı yeri açıkta bırakılır. Bu işlemler yapılırken toprağın çökme mesafesi de göz önünde bulundurulmalıdır.
  Dikim tamamlandıktan sonra can suyu verilir. Fidan çukurunun dışından sulama çukuru açılarak sulama esnasında fidan gövdesinin ve kök boğazının direk olarak su ile teması önlenerek hastalık faktörlerinin bulaşması önlenmiş olur.

 • Pedro diyor ki:

  Merhaba türkiye, Benim adım Peter ben, Ispanyol, tahsil ben ağaç incir, göndereyim üç kesintileri ağaç incir ve kuru?, renkli incir çeşitliliği sarı – yeşil misiniz değişiklikler kesintileri incir ve Ispanyol?

 • mustafa diyor ki:

  limon çekirdeklerini 2 pamuk arasında bekletmiştim yeşermişti ve saksıya dikmiştim. 10 yıl oldu hala bakıyorum.

Yorum yaz

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.